• 9849-xxx-xxx
  • noreply@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur

Untuk Perempuan Perempuan Garis Depan Pejuang Covid

Oleh : Fransina Natalia Mahudin (Bendahara Umum Pengurus Pusat GMKI) Selamat Hari Karitini. Selamat merayakan kehidupan sebagai perempuan-perempuan pemberi hidup, khususnya untuk semua perempuan yang saat ini sedang berjuang antara menolong orang lain di ambang batas kehidupan dengan melindungi diri sendiri. Semoga kalian selalu diberikan hati yang besar, semangat yang tidak pernah usang, dan harapan yang selalu mengiringi langkah juang. […]