• 9849-xxx-xxx
  • noreply@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur

Apa Maunya Perempuan ?

Oleh : (/E.V) Perbincangan tentang perempuan bukanlah masalah baru yang trending sehari atau satu pekan saja. Perbincangan tiada hentinya dan terus hangat dari zaman ke zaman. Masalah mengenai perempuan seakan menguasai dunia media. Sejak dari perjuangan kesetaraan hak yang melahirkan gerakan emansipasi. Hingga sampai hari ini terus terdengar teriakan diberbagai persimpangan sampai pada masalah kekerasan perempuan, terkhusus seksual. Hingga terumuskan […]