• 9849-xxx-xxx
  • noreply@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur

Keperawanan Di Mata Bangsaku

Oleh : (/E.V) Keresahan mengantarkanku pada opini ini yang singkat mengenai istilah perawan. Dalam kehidupan sebagai seorang perempuan yang lahir dalam lingkaran adat istiadat yang kental,  maka diwajibkan secara lisan dan tindakan untuk mempercayai amanah tentang nilai dan prinsip dalam masyarakat. Perempuan dan kehidupannya, sepintas sangat elok dilihat. Menjadi seorang gadis dan ibu, melahirkan, menyusui, mengurus rumah dan keluarga, mendidik […]