• 9849-xxx-xxx
  • noreply@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur

Mengebiri Hukum Sendiri

Kebobrokan hukum semakin berada di depan mata. Peraturan-peraturan yang akan diperbarui dalam beberapa rancangan undang-undang belakangan semakin mengkhawatirkan. Fokus tulisan ini adalah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP). Sebelumnya, saya membahas mengenai pertentangan asas legalitas dalam pasal 1 dengan pasal 2 RUU KUHP.  Dalam perumusannya asas retroaktif suatu tindak pidana tidak dijadikan tolak ukur penormaan. Kemudian, saya akan membahas […]